1. <form id='qqmbp'></form>
    <bdo id='qqmbp'><sup id='qqmbp'><div id='qqmbp'><bdo id='qqmbp'></bdo></div></sup></bdo>

      葡京赌场几岁可以进科技大学
      历任校领导
      历任校领导

      葡京赌场几岁可以进科技大学历任书记一览表

      姓名

      职务

      任职年限

      王宗文

      包头钢铁工业学校党总支书记

      1956 — 1957

      刘 云

      包头建筑工程学校党总支书记

      1956 — 1957

      王宗文

      包头工业学校党委书记

      1957 — 1958

      柳 林

      包头钢铁工业学院党委书记

      1959 — 1964

      耿如章

      包头钢铁工业学院党委副书记

      1959 — 1962

      杨鸿文

      包头钢铁工业学院党委副书记

      1959 — 1964

      孙 毅

      包头钢铁工业学院党委副书记

      1962 — 1964

      初长生

      包头钢铁工业学院监委副书记

      1959 — 1964

      朱文廑

      包头钢铁学校党委书记

      1964 — 1966

      周启明

      包头钢铁学校党委副书记

      1964 —文革

      张继勋

      包头钢铁学校代理党委书记

      1966 — 1966

      杨奠清

      包头钢铁学校代理党委书记

      1966 — 1966

      周启明

      包头钢铁学校代理党委副书记

      1966 —文革

      周启明

      包头钢铁学院党委书记

      1976 — 1978

      何 静

      包头钢铁学院党委书记

      1981 — 1982

      郭兴和

      包头钢铁学院党委书记

      1982 — 1983

      郭元传

      包头钢铁学院党委书记

      1983 — 1986

      崔宝璐

      包头钢铁学院党委副书记

      1977 — 1979

      赵永科

      包头钢铁学院党委副书记

      1977 — 1983

      周启明

      包头钢铁学院党委副书记

      1980 — 1982

      吕安全

      包头钢铁学院党委副书记

      1983 — 1986

      赵永科

      包头钢铁学院纪委书记

      1983 — 1986

      郭元传

      包头钢铁学院党委书记

      1986 — 1991

      吕安全

      包头钢铁学院党委副书记

      1986 — 1990

      顾忠林

      包头钢铁学院党委副书记

      1990 — 1991

      宝音伊里奇

      包头钢铁学院纪委副书记

      1986 — 1988

      顾忠林

      包头钢铁学院纪委副书记

      1988 — 1990

      郭元传

      包头钢铁学院党委书记

      1991 — 1994

      顾忠林

      包头钢铁学院党委副书记

      1991 — 1994

      颜树清

      包头钢铁学院党委副书记

      1994 — 1996

      张勇生

      包头钢铁学院党委副书记

      1994 — 1996

      颜树清

      包头钢铁学院党委书记

      1996 — 1998

      张勇生

      包头钢铁学院党委副书记

      1996 — 2000

      宝音伊里奇

      包头钢铁学院纪委书记

      1991 — 2000

      郝兆兴

      包头钢铁学院党委书记

      2000—2003

      郝兆兴

      葡京赌场几岁可以进科技大学党委副书记

      2003—2005

      郝兆兴

      葡京赌场几岁可以进科技大学党委书记

      2005—2008      葡京赌场几岁可以进科技大学历任校长一览表

      姓名

      职务

      任职年限

      王宗文

      包头钢铁工业学校副校长

      1956 — 1957

      张宝仁

      包头钢铁工业学校副校长

      1956 — 1957

      王振华

      包头钢铁工业学校副校长

      1956 — 1957

      左纬芝

      包头建筑工程学校校长

      1956 — 1957

      徐 屏

      包头建筑工程学校副校长

      1956 — 1957

      左纬芝

      包头工业学校校长

      1957 — 1958

      徐 屏

      包头工业学校副校长

      1957 — 1958

      王振华

      包头工业学校副校长

      1957 — 1958

      张宝仁

      包头工业学校副校长

      1957 — 1958

      杨 维

      包头钢铁工业学院院长

      1958 — 1959

      杨 维

      包头钢铁工业学院名誉院长

      1959 — 1960

      李存全

      包头钢铁工业学院副院长

      1959 — 1964

      齐 光

      包头钢铁工业学院院长

      1960 — 1961

      王振华

      包头钢铁学校校长

      1964 —文革

      张宝仁

      包头钢铁学校副校长

      1964 —文革

      严光第

      包头钢铁学校副校长

      1964 —文革

      蒲 谷

      包头钢铁学校副校长

      1964 —文革

      王振华

      包头钢铁学校校长

      1966 — 1968

      张宝仁

      包头钢铁学校副校长

      1966 — 1968

      严光第

      包头钢铁学校副校长

      1966 — 1968

      蒲 谷

      包头钢铁学校副校长

      1966 — 1968

      李存全

      包头钢铁学校革委会主任

      1973 — 1976

      李存全

      包头钢铁学校革委会副主任

      1968 — 1976

      赵益新

      包头钢铁学校革委会主任

      1969 — 1977

      周启明

      包头钢铁学校革委会副主任

      1972 — 1973

      张宝仁

      包头钢铁学校革委会副主任

      1973 — 1976

      严光第

      包头钢铁学校革委会副主任

      1973 — 1976

      李存全

      包头钢铁学院革委会主任

      1976 — 1977

      崔宝璐

      包头钢铁学院革委会主任

      1977 — 1979

      吕安全

      包头钢铁学院革委会副主任

      1977 — 1979

      崔宝璐

      包头钢铁学院院长

      1982 — 1989

      肖 铿

      包头钢铁学院代院长

      1989 — 1992

      贺友多

      包头钢铁学院副院长

      1990 — 1992

      贺友多

      包头钢铁学院院长

      1992 — 1994

      崔宝璐

      包头钢铁学院副院长

      1979 — 1982

      吕安全

      包头钢铁学院副院长

      1979 — 1990

      张宝仁

      包头钢铁学院副院长

      1979 — 1983

      王振华

      包头钢铁学院副院长

      1979 — 1982

      肖 铿

      包头钢铁学院副院长

      1983 — 1989

      王恒全

      包头钢铁学院副院长

      1983 — 1994

      雷化南

      包头钢铁学院副院长

      1988 — 1994

      苏昭生

      包头钢铁学院副院长

      1990 — 1996

      顾忠林

      包头钢铁学院副院长

      1994 — 2002

      李含善

      包头钢铁学院副院长

      1994 — 1996

      李含善

      包头钢铁学院院长

      1996 — 2002

      郝兆兴

      葡京赌场几岁可以进科技大学校长

      2003—2005